Проекти

Погледнете случаите на използване на арматурата и окото на реални строителни обекти.

Укрепване на бетонната платформа на изложбения комплекс (за настаняване на тежкотоварни автомобили).

Подсилване на пода за машини с ЦПУ и плазмено рязане в производствената сграда.

Укрепване на подовата замазка и щората в производствената сграда.

Укрепване на подовата замазка в подземния паркинг на жилищната сграда.

Укрепване на тухлени и шпакловани блокове в многоетажна жилищна сграда.

Декоративна ограда за река Волга.

Укрепване на входните пътища и подове в автомивка.

Подсилване на бетонен под за паркиране на автомобили