Projekter

Se på tilfældene med brug af vores armeringsjern og mesh på ægte bygningsgenstande.

Forstærkning af udstillingskompleksets betonplatform (til indkvartering af tunge køretøjer).

Armering af gulvet til CNC- og plasmaskæremaskiner i produktionsbygningen.


Armering af gulvbelægningen og det blinde område i produktionsbygningen.

Forstærkning af gulvbelægningen i den underjordiske parkering i boligbygningen.

Forstærkning af murværk og askeblokke i en bebyggelse i flere etager.

Dekorativ hegn til Volga Riverfont.

Forstærkning af indgangsveje og gulve i en bilvask.

Armering af et betongulv til parkering af biler

Anvendelse af vores 8 mm armeringsjern til gulvbelægning i det fremtidige produktionsanlæg. Gulve er beregnet til at allokere udstyr med stor dimension.

Armering af gulve med glasfiberstang, murforstærkning med glasfibernet. Konstruktion af stort værksted - produktion af indvendige døre.

Biologisk rensningsanlæg. Gulvhældning af industriel spildevandstank er forstærket med vores net.